Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2018 г. е 565, а новопостроените жилища в тях са 1 530. Спрямо първото тримесечие на 2017 г. сградите са със 103 повече, или с 22,3%, докато жилищата в тях намаляват с 221, или с 12,6%, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 76,6%, с тухлена – 19,1%, с друга – 3,4%, и с
панелна – 0,9%.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Най-висок е относителният дял на новопостроените къщи (79,1%), следвани от жилищните кооперации (11,5%). През първото тримесечие на 2018 г. в сравнение с първото тримесечие на 2017 г. броят на новопостроените къщи, жилищни кооперации и вили се увеличава, докато броят на новопостроените сгради от смесен тип намалява.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив – 89 сгради с 290 жилища в тях, Бургас – 70 сгради с 249 жилища, и Варна – 67 сгради с 349 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (37,3%), следват тези с две стаи (35,8%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 4,9%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на 2018 г. е 147,7 хил. кв. м, или с 5,6% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2017 г., а жилищната площ намалява с 2,6% до 97,3 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 89,3 кв. м през първото тримесечие на 2017 г. на 96,6 кв. м през същото тримесечие на 2018 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 258 кв. м, и Търговище – 240,5 кв. м, а най-малка – в областите Плевен – 73,3 кв. м, и Враца – 79 кв. метра.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища по тримесечия, НСИ:

Източник: www.investor.bg