Публикувано във факти.бг:

Близо 1700 е броят на земеделските парцели, които се продават към момента в страната, сочи справка в най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg. Към момента в област Бургас 10 декара земеделска земя в местността „Новата чешмичка” се продава срещу 80 000 EUR. Земята е 9 категория. 10 декара нива 5-та категория в област Добрич се оферира на стойност от 120 000 EUR.

През 2011 г. цената на 1 хектар (10 декара) земеделска земя е била 2100 EUR, припомнят от Eurostat. Днес тя е 4000 EUR. Североизточна България остава най-скъпия регион по отношение на земеделска земя с цена от 6000 EUR за 1 хектар. За сравнение, през 2011-а стойността е била 2800 EUR. Следващи по цена са земите в Северен централен район – 4 600 EUR за хектар през 2016 г. при цена от 2 300 EUR през 2011 г.

Съществуват и региони, в които цената на хектар земеделска земя не само не е поскъпнала, но отчита спад за разглеждания период. Такава е картината в Югозападния район, където сделки се сключват при средни нива от 1166 EUR, а през 2011-а стойността е била 1190 EUR.

Що се отнася до арендата, за разглеждания период, ръстът при нея е над 60% – от 153 EUR за хектар през 2011 г. до 225 EUR през 2016-а.

Разглеждайки европейския пазар Холандия остава държавата с най-скъпа земеделска земя – 63 000 EUR за декар. За периода 2011-2016 г. най-силен ръст при този вид имот се наблюдава в Чехия. Там стойността на декар се е увеличила трикратно. Следват Естония, Латвия и Унгария с двойно увеличение.

Цената на земеделската земя зависи от редица национални и регионални /климат, близост до водоизточници/ фактори, както и от качеството на почвата, наклон, дренаж и други. Несъмнено интензивността на търсене и предлагане също влияят при формирането на цената.